Archiwum kategorii: Kontrakty forward

Cena terminowa kontraktu forward na obligacje o stałym oprocentowaniu

Z poprzednich wpisów wiemy już jak obliczyć wartość kontraktu forward na indeks, spółkę, bądź walutę. Pora zatem poznać metodę obliczania wartości kontaktu forward na obligację. Podobnie jak w przypadku pozostałych instrumentów, nie jest to skomplikowane. Przyjmijmy jednak założenie, że mamy do czynienia z obligacjami o stałym oprocentowaniu.

Przykład 1:
Inwestor potrzebuje wycenić 3-miesięczny kontrakt forward na obligację firmy X. Cena nominalna obligacji wynosi 500 zł a oprocentowanie 5%. Odsetki są płatne raz w roku, ostatnio miesiąc temu. Jaka jest wartość kontraktu forward przy założeniu, że cena obligacji na rynku wynosi 450 zł a stopa wolna od ryzyka odpowiednio:
a) 4%,
b) 5%,
c) 6%.

Zadanie nie jest trudne. Do jego rozwiązania przyda się jednak poniższy wzór.

Czytaj więcej »

Cena terminowa kontraktu forward na walutę

Kilka miesięcy temu rozpocząłem cykl o wycenie kontraktów forward. Niestety skończyło się na dwóch wpisach. Postanowiłem nadrobić zaległości, cykl będzie kontynuowany. Spójrzmy jednak co na ten moment mamy:
Cena terminowa kontraktu forward – indeks/ spółka nie wypłacająca dywidendy,
Cena terminowa kontraktu forward – indeks/ spółka wypłacająca dywidendę.

Kontrakty forward to nie tylko indeksy i akcje. Równie popularne są kontrakty walutowe. Stąd warto byłoby wiedzieć jak podejść do ich wyceny. Nie jest to trudne. W rzeczywistości powinien wystarczyć nam do tego jeden wzór. Przedstawiam go poniżej. Następnie omówię go na przykładach.

Wzór na wycenę walutowego kontraktu forward przyjmuje następującą postać:

Czytaj więcej »

Cena terminowa kontraktu forward – indeks/ spółka wypłacająca dywidendę

W jednym z poprzednich wpisów (Cena terminowa kontraktu forward – indeks/ spółka nie wypłacająca dywidendy) omówiłem zagadnienie wyceny kontraktów forward (futures) dla indeksów giełdowych lub spółek, które nie wypłacają dywidendy. Często jednak mamy do czynienia (nie tylko w teorii) z akcjami przynoszącymi dywidendy. Wycena takich instrumentów finansowych nie jest jednak najmniejszym problemem.

Czytaj więcej »

Cena terminowa kontraktu forward – indeks/ spółka nie wypłacająca dywidendy

Wycena kontraktów forward (futures) polega na prawidłowym określeniu ich ceny terminowej. W tym wpisie przedstawię sposoby wyceny dla indeksów giełdowych lub spółek, które nie wypłacają dywidendy.

Cena terminowa jest niczym innym jak przyszłą wartością pieniądza. Pieniądz ten możemy wykorzystać teraz poprzez zakup na rynku instrumentu który nas interesuje (akcja, indeks). Możemy także skorzystać z możliwości jakie daje nam rynek i zająć długą pozycję na kontrakcie forward a wolne środki ulokować w bezpiecznej inwestycji. Oba sposoby są alternatywne względem siebie. Różnica polega na tym, że zajmując pozycje w kontraktach forward nie musimy posiadać gotówki.

Czytaj więcej »