Archiwum kategorii: Lokaty bankowe

Dzienna kapitalizacja odsetek a podatek Belki

Fenomen lokat z dzienną kapitalizacją odsetek dobiega końca a ja właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że praktycznie nie poruszyłem tego tematu. Lepiej zatem późno niż wcale. Niniejszy wpis raczej nie przyda się osobom posiadającym nadwyżki finansowe, ale jak najbardziej wpisuje się w tematykę matematyki finansowej i może stanowić podstawę do różnorodnych rozważań w tym temacie.

Podatek Belki to potoczna nazwa obowiązującego od 2004 roku podatku od dochodów kapitałowych. Podatek ten został wprowadzony w czasach, gdy szefem Ministerstwa Finansów był prof. Marek Belka, stąd też jego potoczna nazwa. Przedmiotem opodatkowania są przychody z kapitałów pieniężnych, czyli m. in. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, odsetki od pożyczek, odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych itd. (zgodnie z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podatek ten pobierany jest przez płatnika w formie ryczałtowej i wynosi 19%.  Co ważne, płatnikiem rzadko jest obywatel, najczęściej jest nim bank wypłacający odsetki czy też spółka wypłacająca dywidendę. Pobranego ryczałtowo podatku nie rozlicza się już w rocznej deklaracji podatkowej.

Czytaj więcej »