Miesięczne archiwum: luty 2011

Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 2)

W poprzednim wpisie (Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 1)) przedstawiłem podstawowe informacje o płatnościach systematycznych przy oprocentowaniu złożonym. Warto rozwinąć ten temat, szczególnie że w niektórych przypadkach możemy znacząco uprościć sposób rozwiązywania zadań.

Czytaj więcej »

Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 1)

W jednym z poprzednich wpisów (Płatności systematyczne – oprocentowanie proste) omówiłem tematykę płatności systematycznych przy oprocentowaniu prostym. W rzeczywistości spotykamy się zazwyczaj z oprocentowaniem złożonym. Stąd poprzednie rozważania można uznać za typowo teoretyczne. Przeanalizujmy zatem prosty przykład.

Czytaj więcej »

Cena terminowa kontraktu forward – indeks/ spółka wypłacająca dywidendę

W jednym z poprzednich wpisów (Cena terminowa kontraktu forward – indeks/ spółka nie wypłacająca dywidendy) omówiłem zagadnienie wyceny kontraktów forward (futures) dla indeksów giełdowych lub spółek, które nie wypłacają dywidendy. Często jednak mamy do czynienia (nie tylko w teorii) z akcjami przynoszącymi dywidendy. Wycena takich instrumentów finansowych nie jest jednak najmniejszym problemem.

Czytaj więcej »

Przeciętna stopa procentowa – oprocentowanie proste (cz. 2)

W poprzednim wpisie (Przeciętna stopa procentowa – oprocentowanie proste (cz. 1)) omówiłem sposób liczenia przeciętnej stopy procentowej. Okazuje się jednak, że w codziennym życiu bardzo często spotykamy się z zadaniami, które wymagają głębszej analizy. Przeanalizujmy zatem typowe problemy.

Czytaj więcej »

Przeciętna stopa procentowa – oprocentowanie proste (cz. 1)

W jednym z poprzednich wpisów (Wartość przyszła pieniądza – oprocentowanie proste zmienne w czasie) przedstawiłem sposób rozwiązywania zadań, w których spotykamy się ze zmienną w czasie stopą procentową. Wprawdzie zamieściłem tam wzór na policzenie średniej stopy procentowej, niemniej warto tematykę tę rozszerzyć.

Czytaj więcej »