Archiwum tagów: oprocentowanie złożone

Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 4)

Tym razem kontynuujemy cykl wpisów na temat płatności systematycznych. Poprzednie wpisy znajdują się pod adresami:
Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 1)
Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 2))
Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 3))

Dotychczas przedstawiłem metody obliczania przyszłej wartości regularnych wpłat o okresach rocznych lub śródrocznych. Zastosowanie miały także wzory na ciągi geometryczne, które znacząco upraszczały obliczenia. We wszystkich przykładach stosowaliśmy zaś oprocentowanie złożone, dzięki czemu miały one rzeczywisty charakter. Niemniej zadania, które przedstawiałem miały jedno główne założenie – okresy kapitalizacji i kolejnych wpłat są równe. Tym razem zrezygnujemy z tego założenia. Niestety znacząco podniesie to poziom trudności rozwiązywanych zadań. Będziemy mieli do czynienia z dwoma wariantami zadań:
– kapitalizacja jest częstsza niż okresy wpłaty,
– okresy wpłaty są częstsze niż kapitalizacja.

Czytaj więcej »

Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 3)

Kontynuujemy dalej tematykę płatności systematycznych, którą poruszyłem w poprzednich wpisach:
Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 1)
Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 2))
Ciągle mamy do czynienia z oprocentowaniem złożonym. Dotychczas jednak rozważaliśmy przykłady z rocznym okresem kapitalizacji i wpłat systematycznych. Tym razem sprawdzimy jak kształtuje się przyszła wartość sumy wpłat dla kapitalizacji śródrocznej. Ciągle jednak zakładamy, że okresy kapitalizacji i kolejnych wpłat są równe.

Czytaj więcej »

Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 2)

W poprzednim wpisie (Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 1)) przedstawiłem podstawowe informacje o płatnościach systematycznych przy oprocentowaniu złożonym. Warto rozwinąć ten temat, szczególnie że w niektórych przypadkach możemy znacząco uprościć sposób rozwiązywania zadań.

Czytaj więcej »

Płatności systematyczne – oprocentowanie złożone (cz. 1)

W jednym z poprzednich wpisów (Płatności systematyczne – oprocentowanie proste) omówiłem tematykę płatności systematycznych przy oprocentowaniu prostym. W rzeczywistości spotykamy się zazwyczaj z oprocentowaniem złożonym. Stąd poprzednie rozważania można uznać za typowo teoretyczne. Przeanalizujmy zatem prosty przykład.

Czytaj więcej »

Wartość przyszła pieniądza – oprocentowanie złożone zmienne w czasie

W ostatnim wpisie (Wartość przyszła pieniądza – oprocentowanie proste zmienne w czasie) przedstawiłem sposób rozwiązywania zadań, w których mamy do policzenia, np. odsetki od lokaty bankowej przy zmiennym oprocentowaniu, ale bez ich kapitalizacji w trakcie trwania lokaty. W rzeczywistości odsetki są bardzo często kapitalizowane w trakcie trwania lokaty. Zazwyczaj raz do roku w przypadku lokat kilkuletnich. Samo oprocentowanie jest zaś zmienne w czasie. Pokażę zatem jak podejść do rozwiązywania takich zadań.

Czytaj więcej »