Miesięczne archiwum: styczeń 2009

Wartość przyszła pieniądza – oprocentowanie złożone zmienne w czasie

W ostatnim wpisie (Wartość przyszła pieniądza – oprocentowanie proste zmienne w czasie) przedstawiłem sposób rozwiązywania zadań, w których mamy do policzenia, np. odsetki od lokaty bankowej przy zmiennym oprocentowaniu, ale bez ich kapitalizacji w trakcie trwania lokaty. W rzeczywistości odsetki są bardzo często kapitalizowane w trakcie trwania lokaty. Zazwyczaj raz do roku w przypadku lokat kilkuletnich. Samo oprocentowanie jest zaś zmienne w czasie. Pokażę zatem jak podejść do rozwiązywania takich zadań.

Czytaj więcej »

Wartość przyszła pieniądza – oprocentowanie proste zmienne w czasie

W jednym z poprzednich wpisów (Wartość przyszła pieniądza – oprocentowanie proste) przedstawiłem metodę obliczenia przyszłej wielkości kapitału przy założeniu braku kapitalizacji odsetek w czasie, np. w trakcie trwania lokaty bankowej. Zakładane oprocentowanie miało być jednak stałe w czasie. W życiu jednak możemy często spotkać się także z oprocentowaniem zmiennym. Poniżej przedstawiam podejście do tej kwestii.

Czytaj więcej »

Cena terminowa kontraktu forward – indeks/ spółka nie wypłacająca dywidendy

Wycena kontraktów forward (futures) polega na prawidłowym określeniu ich ceny terminowej. W tym wpisie przedstawię sposoby wyceny dla indeksów giełdowych lub spółek, które nie wypłacają dywidendy.

Cena terminowa jest niczym innym jak przyszłą wartością pieniądza. Pieniądz ten możemy wykorzystać teraz poprzez zakup na rynku instrumentu który nas interesuje (akcja, indeks). Możemy także skorzystać z możliwości jakie daje nam rynek i zająć długą pozycję na kontrakcie forward a wolne środki ulokować w bezpiecznej inwestycji. Oba sposoby są alternatywne względem siebie. Różnica polega na tym, że zajmując pozycje w kontraktach forward nie musimy posiadać gotówki.

Czytaj więcej »

Wartość przyszła pieniądza – oprocentowanie złożone

Załóżmy, że bank oferuje roczne oprocentowanie lokaty na poziomie 10%. Ponadto odsetki są kapitalizowane raz w miesiącu. Jaką kwotę Kowalski otrzyma od banku po roku jeśli dziś wpłacił 2 000 zł?

Czytaj więcej »

Wartość przyszła pieniądza – oprocentowanie proste

Załóżmy, że chcemy wiedzieć ile za rok będzie warte ulokowane dzisiaj 1 000 zł. Bank oferuje roczne lokaty z oprocentowaniem wynoszącym 12%.

Czytaj więcej »