Wartość przyszła pieniądza – oprocentowanie proste

Załóżmy, że chcemy wiedzieć ile za rok będzie warte ulokowane dzisiaj 1 000 zł. Bank oferuje roczne lokaty z oprocentowaniem wynoszącym 12%.

Najłatwiej jest dokonać obliczeń podstawiając dane do poniższego wzoru:

Przyszła wartość pieniądza - wzór

Oznaczenia:
FV – wartość przyszła (Future Value)
PV – wartość bieżąca (Present Value)
n – ilość okresów
r – oprocentowanie

Podstawiamy dane z zadania do wzoru i mamy:
FV = 1 000 zł * (1 + 1 * 0,12)
FV = 1 120 zł
Zatem otrzymamy 1120 zł jeśli ulokujemy 1000 zł w banku na rok przy oprocentowaniu wynoszącym 12%.

Przykład 2:
Bank oferuje 18 miesięczne lokaty z oprocentowaniem wynoszącym 9% w skali roku. Nie ma kapitalizacji odsetek a ich wypłata następuje po całym okresie trwania lokaty. Kowalski posiada 3000 zł i jest skłonny skorzystać z tej oferty. Ile zarobi?

Rozwiązanie:
FV = 3 000 zł * (1 + 1,5 * 0,09)
FV = 3 000 zł * 1,135
FV = 3 405 zł
Kowalski po 18 miesiącach otrzyma z banku 3405 zł. Wpłaci 3000 zł, jego zysk zatem wyniesie:
Zysk = 3 405 zł – 3 000 zł
Zysk = 405 zł
Kowalski zarobi na lokacie 405 zł.

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>