Archiwum tagów: wskaźniki giełdowe

Fundamentalne metody wyceny akcji

Wycenę akcji przedsiębiorstwa możemy wykonać na podstawie analizy fundamentalnej lub technicznej. Analiza techniczna dotyczy głównie określenia przyszłego kursu akcji na podstawie historycznych trendów notowań. Analiza fundamentalna jest mi zaś znacznie bliższa, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, opiera się na fundamentach przedsiębiorstwa. Tymi fundamentami są m. in. wyniki historyczne, sytuacja w branży a nawet sytuacja makroekonomiczna. Wszystko to ma bowiem wpływ na wartość wewnętrzną akcji. Wewnętrzną, czyli tą, do której racjonalni inwestorzy dążą, a która nie zawsze jest tożsama z wartością rynkową. Stąd też pojawiają się rekomendacje odnośnie kupna (wartość rynkowa niższa od wartości wewnętrznej) lub sprzedaży (wartość wewnętrzna akcji niższa od wartości rynkowej) akcji. Jak obliczyć wartość wewnętrzną akcji? Nie jest to proste. Generalnie istnieje podział na cztery grupy metod wyceny akcji. Są to:
– metody dochodowe,
– metody porównawcze/ mnożnikowe,
– metody majątkowe,
– metody mieszane.

Czytaj więcej »

Wskaźniki P/S, P/CF oraz P/CFO – podstawowe pojęcia

Jakiś czas temu poruszyłem tematykę wskaźników giełdowych (link do artykułu – Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – podstawowe pojęcia). Temat jest na tyle obszerny, że można by o tym napisać całą książkę, stąd jeden wpis z pewnością stanowi spory niedosyt. Omówione poprzednio wskaźniki giełdowe są ponadto jedynie podstawowymi z zakresu wskaźników używanych do wyceny akcji metodami mnożnikowymi. Tym samym przybliżę kilka kolejnych, nieco mniej znanych, ale ważnych z punktu widzenia wyceny spółek. Są to:
– P/S (cena/sprzedaż)
– P/CF (cena/przepływ pieniężny)
– P/CFO (cena/przepływ pieniężny z działalności operacyjnej)

W przyszłości zaś postaram się przedstawić konkretne przykłady wyceny przedsiębiorstw. Zarówno metodami mnożnikowymi, jak i innymi. Ale o tym wkrótce.

Czytaj więcej »

Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – zadania

W jednym z poprzednich wpisów (Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – podstawowe pojęcia) poruszyłem temat prostych giełdowych wskaźników pomocnych przy wycenie akcji. Był to wpis prezentujący jedynie podstawy wiedzy z zakresu tychże wskaźników. Zaprezentowałem w nim krótkie opisy i wzory, nie było zaś zadań. I tę „zaległość” chciałbym dziś nadrobić.

Przykład 1:
Skonsolidowany zysk netto PKO BP w 2010 roku wyniósł 3 212 806 000 zł. Cena akcji na giełdzie wynosi 41,50 zł. Wylicz aktualne wartości wskaźników P/E oraz DY wiedząc, że spółka wyemitowała łącznie 1 250 000 000 akcji a wartość dywidendy za rok 2010 wyniesie 1,98 zł na akcję.

Przystępujemy zatem do rozwiązania (prostego) zadania. Wskaźnik P/E jest relacją ceny waloru do zysku na niego przypadającego. Cenę akcji znamy, nie znamy zaś wielkości zysku przypadającego na jeden walor. Mamy jednak podany zysk spółki za cały rok oraz liczbę wyemitowanych akcji. Szybko zatem wykonujemy stosowne obliczenia:

Czytaj więcej »

Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – podstawowe pojęcia

Osoby zainteresowane inwestycjami na rynku kapitałowym bardzo często spotykają się z pojęciami wskaźników, zarówno rynkowych, jak i indywidualnych dla poszczególnych spółek. Pomagają one ocenić atrakcyjność inwestycyjną walorów oraz określić dobry moment ich kupna lub sprzedaży. W tym wpisie postaram się opisać trzy podstawowe wskaźniki, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego inwestora poważnie myślącego o giełdzie. Są to:
– P/E (C/Z, cena/zysk),
– P/BV (C/WK, cena/wartość księgowa),
– DY (stopa dywidendy).

Wskaźnik P/E (price earning ratio) jest relacją ceny waloru do zysku na niego przypadającego. Powstaje jako iloraz ceny, jaką należy zapłacić za dany papier wartościowy (akcję), i zysku na niego przypadającego w danym okresie czasu (przyjęło się, że jest to rok). Wskaźnik ten pokazuje, ile inwestor musi zapłacić za każdą złotówkę zysku spółki. Poniższy wzór warto zapamiętać, ponieważ będziemy go wykorzystywać w wielu zadaniach związanych z wyceną papierów wartościowych.

Czytaj więcej »