Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – zadania

W jednym z poprzednich wpisów (Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – podstawowe pojęcia) poruszyłem temat prostych giełdowych wskaźników pomocnych przy wycenie akcji. Był to wpis prezentujący jedynie podstawy wiedzy z zakresu tychże wskaźników. Zaprezentowałem w nim krótkie opisy i wzory, nie było zaś zadań. I tę „zaległość” chciałbym dziś nadrobić.

Przykład 1:
Skonsolidowany zysk netto PKO BP w 2010 roku wyniósł 3 212 806 000 zł. Cena akcji na giełdzie wynosi 41,50 zł. Wylicz aktualne wartości wskaźników P/E oraz DY wiedząc, że spółka wyemitowała łącznie 1 250 000 000 akcji a wartość dywidendy za rok 2010 wyniesie 1,98 zł na akcję.

Przystępujemy zatem do rozwiązania (prostego) zadania. Wskaźnik P/E jest relacją ceny waloru do zysku na niego przypadającego. Cenę akcji znamy, nie znamy zaś wielkości zysku przypadającego na jeden walor. Mamy jednak podany zysk spółki za cały rok oraz liczbę wyemitowanych akcji. Szybko zatem wykonujemy stosowne obliczenia:

EPS = 3 212 806 000 / 1 250 000 000
EPS = 2,57 zł

Mając EPS oraz P obliczamy wskaźnik P/E:

P/E = 41,50 / 2,57
P/E = 16,15

Co to oznacza? Inwestor za każdą złotówkę zysku PKO BP płaci 16,15 zł. Czy to dużo, czy też mało, sam powinien ocenić. Wskaźnik ten można także inaczej interpretować – inwestor będzie czekał ok. 16 lat na zwrot inwestycji przy założeniu niezmienności zysku. W rzeczywistości często wysokie wskaźniki P/E mają spółki, które charakteryzują się wysoką dynamiką zysków, bądź te, w stosunku do których inwestorzy mają duże oczekiwania.

Obliczmy jeszcze stopę dywidendy. Wszystkie niezbędne dane posiadamy.

DY = 1,98 / 41,50
DY = 0,0477
DY = 4,77%

Stopa dywidendy na poziomie 4,77% oznacza, że inwestor otrzyma taką kwotę zysku z bieżącej ceny akcji. Wartość wskaźnika DY dla PKO BP należy uznać za korzystną dla inwestorów, jest ona porównywalna z oprocentowaniem lokat bankowych. Zazwyczaj spółki notowane na GPW mniej chętnie dzielą się zyskiem.

Przykład 2:
Skonsolidowany zysk netto IDM S.A. w 2010 roku wyniósł 41 026 000 zł. Cena akcji na giełdzie wynosi 2,50 zł. Wylicz aktualne wartości wskaźników P/E oraz P/BV wiedząc, że spółka wyemitowała łącznie 218 176 856 akcji a jej aktualna wartość księgowa wynosi 750 000 000 zł.

Najpierw przystąpimy do obliczenia wartości wskaźnika P/E. Podobnie jak w przykładzie 1, nie mamy podanej wielkości zysku przypadającego na jeden walor. Znamy jednak zysk spółki za cały ubiegły rok oraz liczbę wyemitowanych akcji. Możemy zatem wykonać stosowne obliczenia:

EPS = 41 026 000 / 218 176 856
EPS = 0,19 zł

Mając EPS oraz P obliczamy wskaźnik P/E:

P/E = 2,50 / ~0,19
P/E = 13,30

Możemy także obliczyć P/BV. Z tym, że najpierw musimy poznać wartość księgową spółki przypadającą na jedną akcję:

BV = 750 000 000 / 218 176 856
BV = 3,44

Następnie obliczamy wskaźnik P/BV:

P/BV = 2,50 / ~3,44
P/BV = 0,73

W dość dużym uproszczeniu można przyjąć, że 1 złotówka majątku firmy kosztuje inwestora 73 gr. Kupuje on zatem firmę „poniżej” jej wartości.

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>