Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – podstawowe pojęcia

Osoby zainteresowane inwestycjami na rynku kapitałowym bardzo często spotykają się z pojęciami wskaźników, zarówno rynkowych, jak i indywidualnych dla poszczególnych spółek. Pomagają one ocenić atrakcyjność inwestycyjną walorów oraz określić dobry moment ich kupna lub sprzedaży. W tym wpisie postaram się opisać trzy podstawowe wskaźniki, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego inwestora poważnie myślącego o giełdzie. Są to:
– P/E (C/Z, cena/zysk),
– P/BV (C/WK, cena/wartość księgowa),
– DY (stopa dywidendy).

Wskaźnik P/E (price earning ratio) jest relacją ceny waloru do zysku na niego przypadającego. Powstaje jako iloraz ceny, jaką należy zapłacić za dany papier wartościowy (akcję), i zysku na niego przypadającego w danym okresie czasu (przyjęło się, że jest to rok). Wskaźnik ten pokazuje, ile inwestor musi zapłacić za każdą złotówkę zysku spółki. Poniższy wzór warto zapamiętać, ponieważ będziemy go wykorzystywać w wielu zadaniach związanych z wyceną papierów wartościowych.

Oznaczenia:
P/E – cena do zysku
P – cena papieru wartościowego
EPS – zysk przypadający na jedną akcję

Wskaźnik P/BV (Price/Book value per share) jest relacją ceny waloru do wartości księgowej na niego przypadającej. Powstaje jako iloraz ceny, jaką należy zapłacić za dany papier wartościowy (akcję), i wartości księgowej na niego przypadającej w danym momencie. Wskaźnik ten pokazuje za ile można kupić złotówkę majątku firmy, stąd też pożądane jest by nie był on na wysokim poziomie. Przykładowo, jeśli P/BV wynosi 0,8 to za 80 groszy inwestor może kupić 1 zł majątku firmy.

P/BV – cena do wartości księgowej
P – cena papieru wartościowego
BV – wartość księgowa przypadająca na jedną akcję

Wskaźnik DY (Dividend Yield) jest wyrażony w procentach. Powstaje jako iloraz wartości dywidendy przypadającej na jeden walor (akcję) i jego ceny. Z założenia, im wyższy jest ten wskaźnik, tym atrakcyjniejsza jest dana spółka. Niestety na GPW brakuje spółek dywidendowych, stąd też wskaźnik ten traktowany jest zazwyczaj jako uzupełnienie analizy fundamentalnej. Za pomocą poniższego wzoru można obliczyć wartość DY.

  1. Fundamentalne metody wyceny akcji | Matematyka Finansowa.pl - pingback on 1 listopada 2011 w 14:44

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>