Wskaźniki P/S, P/CF oraz P/CFO – podstawowe pojęcia

Jakiś czas temu poruszyłem tematykę wskaźników giełdowych (link do artykułu – Wskaźniki P/E, P/BV oraz DY – podstawowe pojęcia). Temat jest na tyle obszerny, że można by o tym napisać całą książkę, stąd jeden wpis z pewnością stanowi spory niedosyt. Omówione poprzednio wskaźniki giełdowe są ponadto jedynie podstawowymi z zakresu wskaźników używanych do wyceny akcji metodami mnożnikowymi. Tym samym przybliżę kilka kolejnych, nieco mniej znanych, ale ważnych z punktu widzenia wyceny spółek. Są to:
– P/S (cena/sprzedaż)
– P/CF (cena/przepływ pieniężny)
– P/CFO (cena/przepływ pieniężny z działalności operacyjnej)

W przyszłości zaś postaram się przedstawić konkretne przykłady wyceny przedsiębiorstw. Zarówno metodami mnożnikowymi, jak i innymi. Ale o tym wkrótce.

Wskaźnik P/S (Price – Sales) jest relacją ceny waloru do wartości sprzedaży na niego przypadającej. Powstaje jako iloraz ceny, jaką należy zapłacić za dany papier wartościowy (akcję), i wartości sprzedaży na niego przypadającej w danym okresie czasu (zazwyczaj jest to rok). Wskaźnik ten pokazuje, ile inwestor musi zapłacić za każdą złotówkę sprzedaży spółki. Najlepiej zatem byłoby, gdyby wartość wskaźnika była niewielka. Nie należy jednak porównywać wskaźnika P/S dla spółek z różnych branży. Mogą się one bowiem charakteryzować zupełnie inną rentownością sprzedaży. Warto zaznaczyć, że wskaźnik ten może być stosowany także w przypadku przedsiębiorstw przynoszących stratę – sprzedaż jest zawsze dodatnia (lub nie ma jej wcale). Nierentowne spółki z korzystnym wskaźnikiem P/S mogą być atrakcyjne dla inwestorów strategicznych. Mogą oni bowiem tanio kupić firmę a następnie ją zrestrukturyzować, zwiększając rentowność sprzedaży.

Wskaźnik P/CF (Price – Cash Flow) jest relacją ceny waloru do wartości przepływu gotówki na niego przypadającej. Powstaje jako iloraz ceny, jaką należy zapłacić za dany papier wartościowy (akcję), i wartości przepływu gotówki, liczonej jako suma zysku netto i amortyzacji, na niego przypadającej w danym okresie czasu (zazwyczaj jest to rok). Wskaźnik P/CF powinniśmy analizować łącznie ze wskaźnikiem P/E. Różnica między nimi dotyczy jedynie mianownika – we wskaźniku P/CF powiększony został o amortyzację. Amortyzacja jest zaś kosztem dla spółki, który nie wiąże się z wydatkowaniem środków pieniężnych. Tym samym zwiększa zasoby pieniężne przedsiębiorstwa i poprawia jego płynność finansową. Niskie wartości tego wskaźnika w porównaniu do P/E świadczą zazwyczaj o atrakcyjności inwestycyjnej spółki.

Wskaźnik P/CFO (Price – Cash Flow from Operations) jest relacją ceny waloru do wartości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej na niego przypadającej. Powstaje jako iloraz ceny, jaką należy zapłacić za dany papier wartościowy (akcję), i wartości przepływu gotówki z działalności operacyjnej na niego przypadającej w danym okresie czasu (zazwyczaj jest to rok). Wskaźnik P/CFO powinniśmy analizować łącznie ze wskaźnikami P/E oraz P/CF. Zazwyczaj, im mniejsze P/CFO, tym atrakcyjniejsza jest spółka. O ile P/E oraz P/CF odnoszą się do całokształtu działalności przedsiębiorstwa, to P/CFO skupia się jedynie na jego podstawowym biznesie. Stąd firma, która nie generuje odpowiednio dużych zasobów gotówki z działalności operacyjnej, nie jest atrakcyjna inwestycyjnie.

  1. Fundamentalne metody wyceny akcji | Matematyka Finansowa.pl - pingback on 7 sierpnia 2011 w 10:03

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback'i i Pingback'i: