Metody obliczania prowizji za udzielenie kredytu

Prowizja za udzielenie kredytu to opłata jednorazowa, którą bank pobiera w chwili uruchomienia kredytu. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie może być ona wyższa niż 5%. Okazuje się jednak, że w bankach 5% to nie zawsze taka sama kwota. Część banków bowiem pobiera prowizję od kwoty netto a część od kwoty brutto (jest to kwota kredytu dostępna dla Klienta wraz z kosztami okołokredytowymi). Drugie rozwiązanie jest mniej korzystne dla Klienta. Sprawdźmy jak bardzo i jaki wpływ na wysokość raty oraz całkowitego kosztu kredytu ma sposób obliczania przez bank prowizji za udzielenie kredytu.

Przykład 1:
Kowalski zaciągnął w banku kredyt w wysokości 10 000 zł netto. Spłacać go będzie przez 48 miesięcy w ratach równych. Prowizja od udzielonego kredytu to 5% a oprocentowanie wynosi 14,90%. Jaką ratę zapłaci Kowalski jeśli:
a) bank nalicza prowizję od kwoty netto kredytu,
b) bank nalicza prowizję od kwoty brutto kredytu.

Zacznijmy od obliczenia wielkości prowizji. W przypadku a) nie powinno to sprawiać problemu – po prostu sprawdzamy ile to jest 5% z kwoty 10 000 zł:

P = 10 000 * 0,05
P = 500 zł

W przypadku b) musimy zaś sprawdzić od jakiej kwoty należy odjąć 5% by uzyskać 10 000 zł. Tym samym 10 000 zł to 95% z kwoty brutto kredytu:

S = 10 000 / (1 – 0,05)
S = 10 000 / 0,95
S = 10 526,32 zł

P = 10 526,32 – 10 000
P = 526,32 zł

Jak widać, naliczanie prowizji od kwoty brutto pozwoliło bankowi dodatkowo zarobić 26,32 zł. Sprawdźmy teraz jakie raty będzie płacił Klient. Posiłkujemy się wzorem z wpisu Jak wyliczyć ratę równą kredytu?

rataa = 10 500 * (1 + 0,149/12)^48 * ((1 + 0,149/12 – 1)/((1 + 0,149/12)^48 – 1))
rataa = 291,69 zł

ratab = 10 526,32 * (1 + 0,149/12)^48 * ((1 + 0,149/12 – 1)/((1 + 0,149/12)^48 – 1))
ratab = 292,42 zł

Sprawdźmy jeszcze całkowite koszty kredytu:
CKKa = 48 * 291,69 – 10 000
CKKa = 4 001,12 zł

CKKb = 48 * 292,42
CKKb = 4 036,16 zł

Naliczanie prowizji za przyznanie kredytu od kwoty brutto sprawiło, że całkowity koszt kredytu wzrósł o 35,04 zł.

Przykład 1:
Kowalski zaciągnął w banku kredyt w wysokości 25 000 zł netto. Spłacać go będzie przez 96 miesięcy w ratach równych. Prowizja od udzielonego kredytu to 3% a oprocentowanie wynosi 12,50%. Jaką ratę zapłaci Kowalski jeśli:
a) bank nalicza prowizję od kwoty netto kredytu,
b) bank nalicza prowizję od kwoty brutto kredytu.

Zacznijmy od obliczenia wielkości prowizji.

Pa = 25 000 * 0,03
Pa = 750 zł

Pb = 25 000 / (1 – 0,03) – 25 000
Pb = 773,20 zł

Teraz obliczamy raty kredytu.

rataa = 25 750 * (1 + 0,125/12)^96 * ((1 + 0,125/12 – 1)/((1 + 0,125/12)^96 – 1))
rataa = 425,62 zł

ratab = 25 773,20 * (1 + 0,125/12)^96 * ((1 + 0,125/12 – 1)/((1 + 0,125/12)^96 – 1))
ratab = 426 zł

Sprawdźmy jeszcze całkowite koszty kredytu:
CKKa = 96 * 425,62 – 25 000
CKKa = 15 859,52 zł

CKKb = 96 * 426
CKKb = 15 896 zł

Naliczanie prowizji za przyznanie kredytu od kwoty brutto sprawiło, że całkowity koszt kredytu wzrósł o 36,48 zł.

Zostaw komentarz


Podpowiedź - możesz użyć tych HTML tagów i atrybutów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback'i i Pingback'i: